PRZYGOTOWANIE DO KAPITUŁY GENERALNEJ 2016

Zbiór tekstów do osobistego i wspólnego przemyślenia
do tematu Kapituły Generalnej:

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5).
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”.