Aktualności - 27.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Dzień zakończenia XXV Jubileuszowej Kapituły Generalnej rozpoczęła jak zwykle wspólna modlitwa liturgiczna. Mszy Św. w języku włoskim przewodniczył Ks. Abp Jan Pawłowski. W homilii rozważał temat przewodni kończącej się Kapituły: „Panie, przymnóż nam wiary…” Ks. Arcybiskup stwierdził, że bez wiary nasze życie ślubami nie ma sensu, a wszelka podejmowana przez nas działalność, owszem, może być efektywna, czasem nawet efektowna, ale nie ma żadnej wartości nadprzyrodzonej. Powiedział też, że to, jak praktycznie wprowadzać w życie wskazania Kapituły, bardzo jasno podpowiada nam w dzisiejszym czytaniu mszalnym Św. Paweł Apostoł: „W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę /…/ wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu”.

O godz. 9.45 Siostry kapitulantki spotkały się po raz ostatni w sali obrad. Najpierw został zatwierdzony protokół, a następnie Matka Generalna Samuela Werbińska skierowała do zebranych Sióstr słowo podsumowujące prace kończącej się Kapituły. W serdecznych słowach została wyrażona wdzięczność: przede wszystkim Bogu, ale też wszystkim Siostrom: kapitulantkom, Siostrom Domu Prowincjalnego, które z ogromną troską i gościnnością nas przyjmowały oraz wszystkim Siostrom Zgromadzenia, które prace Kapituły wspierały swoją modlitwą i ofiarowanym cierpieniem. Około południa XXV Jubileuszowa Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia została zakończona.

Aktualności - 26.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Ostatni „roboczy” dzień Kapituły Generalnej rozpoczęła wspólna modlitwa liturgiczna. Mszę Św. w języku niemieckim sprawował Ks. Bp Josef Clemens. W homilii, opartej na dzisiejszej Ewangelii, Ksiądz Biskup podkreślał, że trzeba nam stale podejmować wysiłek – wręcz walkę o to, żeby dostać się do Królestwa Bożego, do którego wchodzi się przez ciasną bramę. Nie wolno nam się łudzić, że „znajomość” z Panem gwarantuje nam „automatycznie” wejście do Królestwa.

O godz. 9.30 Siostry kapitulantki spotkały się w sali obrad, gdzie na ostatnim plenum omawiano otwarte pytania i wolne wnioski. Siostra Prowincjalna Marta Remiorz, w imieniu prowincji nyskiej, zaprosiła na świętowanie w dniach 27 – 30.09.2017r. Jubileuszu 175 rocznicy powstania Zgromadzenia, 10 rocznicy beatyfikacji Matki Marii i innych znaczących dla naszego Zgromadzenia rocznic.

Matka Generalna Samuela Werbińska poinformowała, że w przygotowaniu do druku jest książka – powieść historyczna pt. „Tam, gdzie rodzi się życie”. Książkę tę, o powstaniu i początkach naszego Zgromadzenia, napisał Ks. Zdzisław Kijas.

Kwestie przygotowań i różnych form świętowania Jubileuszu w Nysie oraz inicjatyw, podejmowanych z tej okazji, były szeroko dyskutowane na plenum.

Dzisiejsze popołudnie Siostry kapitulantki mogły wykorzystać wg. własnego uznania. Wiele z nich, mimo intensywnych opadów deszczu, nawiedzało jeszcze Bazylikę Św. Piotra. 

Aktualności - 25.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Wtorkowy dzień rozpoczęliśmy Eucharystią pod przewodnictwem trzech kapłanów: O.Ryszarda Wróbla OFMConv., O. Romana Wadacha OFMConv. i O. Zdzisława Kijasa OFMConv.. Wszystko to z powodu imienin siostry Darii Kurzeja przełożonej  Domu Generalnego. O. Zdzisław Kijas w homilii przytoczył biografię św. Darii i Chryzanta.

Święci Chryzant i Daria byli małżeństwem. Chryzant – według legendy – był Egipcjaninem, a Daria miała urodzić się w Grecji. Legenda podaje, że Chryzant był synem rzymskiego patrycjusza. W wieku kilkunastu lat był już dobrze wykształcony, ale nie mógł znaleźć sensu życia. Zaczął szukać filozofa, który pomógłby mu ten sens odnaleźć. Wtedy trafił do grupy chrześcijan. Przyjął ich naukę i chrzest. Wkrótce oświadczył ojcu, że nie zamierza się ożenić, a życie poświęci wdrażaniu ideałów chrześcijańskich. Przerażony ojciec zaczął szukać pomocy. Skontaktował Chryzanta z rzymską westalką Darią, która miała Chryzanta zawrócić na właściwą drogę. Stało się jednak inaczej: to Chryzant nawrócił i ochrzcił Darię. Zawarli tzw. białe małżeństwo. Odtąd zaczęli głosić wyznawaną przez siebie naukę głośno i odważnie. Podobno nawrócili setki pogan. Nie spodobało się to jednak Rzymianom. Uwięzili oboje małżonków: Chryzanta zamknęli w najgorszym z więzień Rzymu – Więzieniu Mamertyńskim, a Darię oddali do domu publicznego. Dla Chryzanta Bóg uczynił cud, dzięki któremu w więzieniu zaczęło pachnieć kwiatami, natomiast Darii Bóg zesłał lwa, który odpędził od niej mężczyzn i ocalił jej dziewictwo. Ostatecznie małżonkowie zostali straceni, chociaż ta opowieść nie pozostawia nam pewności co do sposobu. Według jednej z wersji Chryzant został ścięty, według innej małżonkowie zostali ukamienowani, a jeszcze inna podaje, że zostali zakopani żywcem za miastem. Miało się miejsce w roku 283 lub 284.

Po życzeniach przyszedł czas na prace na plenum, gdzie nadal kontynuowano dyskusję nad Uchwałami Kapituły oraz poprawkami w Konstytucjach naszego Zgromadzenia. O godz. 11.00 wyjechałyśmy wraz z siostrami z domu prowincjalnego do Opactwa Fossanova na obiad oraz zwiedzanie Opactwa kiedyś benedyktyńskiego a następnie cysterskiego. Fossanova jest miejscem śmierci św. Tomasza z Akwinu.  Początek historii Opactwa sięga XII wieku. Po pięknym zabytkowym kościele i klasztorze oprowadził nas brat Marek OFMConv., który obecnie posługuje wraz z in nymi franciszkanami w tej parafii. Wszystkie z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy historii Opactwa jak też  historii pobytu i śmierci św. Tomasza.

Zmęczone ale bardzo szczęśliwe wróciłyśmy do Rzymu, aby przygotować się na jutrzejszy ostatni dzień obrad kapituły.

Aktualności - 24.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Ostatni tydzień Kapituły Generalnej rozpoczęliśmy Eucharystią pod przewodnictwem Generała Księży Marianów Ks. Andrzeja Pakuła MIC. W homilii celebrans nawiązał do dzisiejszej ewangelii o uzdrowieniu kobiety, która d 18 lat była cierpiąca. Jezus patrzy na nią z miłością i tak też ją traktuje, uzdrawia w najważniejszy dzień tygodnia. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego musiała aż 18 lat czekać na dotknięcie Bożej łaski? W naszym życiu często mamy sytuacje w których czekamy na ingerencję Pana Boga i Jego pomoc. Ale czas ich wypełnienia zna tylko On sam. My musimy nauczyć się czekać i z miłością oraz pokorą przyjąć to co daje nam zgodnie ze swoim zamierzeniem.

Spotkanie na plenum w dniu dzisiejszym poświęcone było Matce Bożej. Ksiądz Generał Andrzej Pakuła przedstawił konferencję na temat: „Maryja Matką Miłosierdzia i wzorem podążania za Chrystusem”.

Następnie Kapitulantki w grupach roboczych zastanawiały się jak dla każdej z nas ważna jest Matka Boża jako ta, która prowadząc nas do Jezusa daje przykład kobiety miłosiernej i jakie sceny z życia Maryi najbardziej do nas przemawiają. Zastanawiałyśmy się jakie postawy Maryi w służbie i czynach miłosierdzia dostrzegamy w posłudze naszej wspólnoty zakonnej i jakie elementy tej posługi można by poprawić, aby ci którym służymy odnajdywali i doświadczali miłosiernej miłości Boga. Podsumowanie prac w grupach odbyło się na spotkaniu plenarnym gdzie przedstawicielki grup przestawiły wnioski z dyskusji.

Popołudnie było do dyspozycji sióstr, część sióstr spędziła ten czas pracując nad dokumentami końcowymi.

Aktualności - 22.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Dzień 22.10.2016 r., kiedy Kościół obchodzi obowiązkowe wspomnienie liturgiczne Wielkiego Papieża św. Jana Pawła II, rozpoczęłyśmy wspólną jutrznią. Mszę św. o godz.7.30 celebrował Ks. Prałat Tymon Chmielecki. Nawiązując do papieskiego nauczania św. Jana Pawła II, Celebrans przypomniał Jego niezapomniane słowa: „Nie lękajcie się…”. W naszych sercach zabrzmiało znane nam dopowiedzenie: „… otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Ksiądz Prałat kontynuując przesłanie papieskie, wezwał nas do tego, abyśmy oddając swoje życie Chrystusowi, stawały się dla ludzi współcześnie nam żyjących, często tracących wiarę i sens życia, świadkami Jego miłosiernej miłości. Umocnione darem wspólnie przeżytej Kapituły Generalnej, Siostry powrócą do miejsc swego życia i posługiwania. W osobach biednych, chorych i najbardziej potrzebujących, będzie czekał na was Chrystus Pan, który poprzez elżbietańską posługę będzie nadal działał i czynił historię zbawienia obecną „tu i teraz”.  

 O godz.9.15. Siostry Kapitulantki spotkały się w Sali obrad, gdzie interesującą medytację na temat Papieża św. Jana Pawła II przedstawiły nam Siostry z komisji liturgicznej. W godzinach przedpołudniowych na plenum zostało przeprowadzone głosowanie nad kolejną częścią protokołu. Następnie zostały odczytane Uchwały z Kapituły Generalnej z roku 2010 i Siostry Kapitulantki przeprowadziły dyskusję dotyczącą spraw, które zostaną włączone do Uchwał obecnej Kapituły Generalnej.

Czas sobotniego popołudnia Siostry Kapitulantki mogły wykorzystać według własnych potrzeb.

Aktualności - 21.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Czas nieubłagalnie posuwa się do przodu. Kolejny dzień trwającej Kapituły Generalnej rozpoczęłyśmy wspólną jutrznią o godz.7.00. Mszę św. o godz.7.30 celebrował O. Prof. Andrzej Wodka CSSR, który  podczas homilii podjął refleksje nad Słowem Bożym z liturgii dnia dzisiejszego. W sakramencie chrztu św. zostaliśmy w pełni obdarowani łaską, która pozwala nam prowadzić głębokie życie w Bogu. Dzięki Jego łasce widzimy to, co jest ukryte i dostrzegamy Boże działanie w naszej codzienności. On wciąż jest pośród nas i działa „tu i teraz”. My wszyscy w Nim jesteśmy i od Niego mamy wszystko. Bóg hojnie nas obdarowuje i oczekuje z naszej strony pełnego zaangażowania oraz współpracy. Kapituła Generalna jest czasem twórczego „napięcia” oraz czasem szczególnego działania łaski, dzięki której dar naszej konsekracji zakonnej nabiera nowej jakości. Poprzez naszą wierność natchnieniom Ducha Świętego, Bóg Ojciec może w nas i przez nas objawić Jezusa. 

O godz. 9.15. Siostry Kapitulantki spotkały się w Sali obrad, gdzie głęboką medytacją na temat wiary, Siostry z Boliwii i Paragwaju wprowadziły nas w kolejny dzień spotkań kapitulnych.

W godzinach przedpołudniowych miałyśmy możliwość wysłuchania bardzo interesującego referatu wygłoszonego przez O. Prof. Andrzeja Wodkę CSSR na temat: „Wspólnota zakonna miejscem wzajemnego zaufania i świadczenia o jedności oraz o pokoju”.

Część pierwsza wykładu mówiła o zaufaniu i wzajemnej ufności. Zaufanie jest tematem zaskakująco obecnym w naszym czasie. Nie chodzi tylko o ufność pokładaną w Panu (osobistą i wspólnotową), ale jak to podkreślił O. A. Wodka, chodzi o wzajemność w zaufaniu pośród osób konsekrowanych. Jest ona konieczna dla istnienia i żywotności całego życia zakonnego. Będąc odblaskiem tajemnicy Trójcy św., wzajemne zaufanie jest podstawą relacji Ojca i Syna w Duchu Świętym i zarazem „duszą” posłuszeństwa konsekrowanego. Zaufanie w życiu konsekrowanym rozgrywa się przede wszystkim na linii Uczeń – Jezus. Wzajemność zaufania między Uczniem i Jezusem rozlewa się w tym wymiarze na Kościół: nie jest jedynie intymnością we dwoje, ale osiąga przy tym poziom Mistycznego Ciała.

W części drugiej O. A. Wodka przedstawił wzajemne zaufanie jako Paschę Jezusa w nas. Chrystus wszedł w tajemnicę największego zaufania, kiedy doznał największego ogołocenia w misterium swojej śmierci na krzyżu. Jezus przepasał się i umył uczniom stopy. Odkupiciel zaczyna godzinę odbudowywania odwiecznego zaufania (zniszczonego za podszeptem szatana w raju, proponującego, by stać się jak Bóg), od zejścia na pozycję niewolnika, by umyć stopy ludziom, którzy Go zaraz zawiodą. Zaczyna się jednak nowy Raj: Bóg – Człowiek służy swemu zdrajcy, lecz tak odzyska przyjaźń! Nie ma innej drogi…

 W części trzeciej, Prelegent przedstawił temat zasadniczy jako: proroctwo zaufania – dom rodzinnych relacji. Zaufanie jest ziarnem, ale jest też owocem. Aby je posiadać, trzeba żyć całością Ewangelii. Wzajemne zaufanie jest wielkim darem Ducha, odzwierciedlającym życie Trójcy św. w historii ludzi. Jest też najwyższym świadectwem i owocem Miłości, nawet kiedy zostaje odmówione lub zdradzone. Widzimy to w Ukrzyżowanym, z którego przebitego boku narodziła się nowa wspólnota zbawienia. Profetyzm osób konsekrowanych polega właśnie na tym: nie czekając na lepsze rozwiązania, najlepszej nawet ludzkiej techniki, pokazać światu „na sobie”, w „tu i teraz” Kościoła, że nowe stworzenie rzeczywiście nastąpiło i niestrudzenie buduje dla odkupionej ludzkości ten dom, za którym tęskni każde ludzkie serce. Dom wzajemnego, rodzinnego zaufania, jedności i pokoju.

Czas popołudniowy Siostry Kapitulantki mogły wykorzystać według własnych potrzeb. Siostry mogły również uczestniczyć w drugim dniu narodowego dziękczynienia Polaków za 1050 rocznicę chrztu Polski, za Światowe Dni Młodych oraz za trwający jeszcze Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, biorąc udział w uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Jana na Lateranie, której przewodniczył Ksiądz Prymas Wojciech Polak. 

Aktualności - 20.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 


Dzisiejszy dzień - po wczorajszej intensywnej pracy na plenum, był bardziej „duchowy”, skoncentrowany szczególnie na temacie WIARY. Po wspólnej Jutrzni, Mszę Św. w języku włoskim sprawował Ks. Prałat Albert Warso. W homilii został już niejako „zapowiedziany” dzisiejszy temat wiodący. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, Ksiądz Prałat potwierdził, że wiara powinna być dla nas podstawowym odniesieniem, zarówno w „zwykłej” codzienności, a zwłaszcza w sytuacjach „krańcowych”, kiedy przeżywamy trudności czy różnego rodzaju cierpienie.

Godziny dopołudniowe były dla Sióstr kapitulantek głębokim przeżyciem duchowym. Ks. Prał. Albert Warso przygotował referat pt.: „Wiara fundamentem życia konsekrowanego”. Jednak nie było to „przekazanie wiedzy” na zasadzie wykładu – Ksiądz Prałat w bardzo bogatej treści swojego referatu, przede wszystkim dzielił się swoją osobistą wiarą, przekazując ją w wymiarze świadectwa.

Nie da się w tej krótkiej relacji oddać całej głębi tego przekazu, ale zacytuję choć kilka myśli i refleksji: „Wiara jest – a na pewno powinna być – fundamentem, sensem naszego życia konsekrowanego. Bez wiary to nasze życie byłoby (a czasem może nawet jest) karykaturą”…
„Wszystko, co robię i kim jestem jako osoba konsekrowana – ma sens tylko w perspektywie wiary”…
„Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym… Modlitwa, a zwłaszcza Eucharystia (rozmowa, spotkanie z Bogiem) jest „oddechem” człowieka wierzącego”… 
»Wiara działa przez miłość« (Ga. 5,6) Osoby konsekrowane, świadome fundamentu, jakim jest wiara, są wezwane do większej miłości. Pierwszym środowiskiem jej realizacji są wspólnoty zakonne, w których żyją na co dzień”… 
»Ten, kto naprawdę poznał Pana w Eucharystii, staje się spontanicznie apostołem Jego rzeczywistej obecności. Wiara przechodzi w doświadczenie, a doświadczenie – w świadectwo« (O. Raniero Cantalamessa).

Ponieważ prace nad przygotowaniem programu formacji prmanentnej zostały wczoraj zakończone, dzisiejsze popołudnie kapitulantki mogły wykorzystać wg. własnego uznania. Bardzo ucieszyły się z tego szczególnie Siostry z Polski, gdyż mogły uczestniczyć we Mszy Św. w Bazylice S. Maria Magiore, w ramach rozpoczynającej się dziś Narodowej Pielgrzymki Dziękczynnej za 1050 Rocznicę Chrztu, za Jubileusz Miłosierdzia i Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu odbyły się w Krakowie.

Aktualności - 19.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Po wczorajszej pielgrzymce, dzisiejszy dzień – zgodnie ze stałym porządkiem, rozpoczął się wspólną modlitwą Jutrznią. Mszę Św. w języku niemieckim sprawował O. Polikarp Nowak OFM. W homilii podkreślił, że w naszym życiu i pełnionej posłudze powinnyśmy praktykować pokorę i kierować się miłosierdziem, pamiętając zawsze o tym, co Jezus mówi nam w Ewangelii: „komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”…

Na plenum przedpołudniowym były kontynuowane prace nad programem formacji permanentnej na najbliższe 6 lat. Zostały już też podjęte prace nad propozycjami i życzeniami, jakie były skierowane do rozważenia na Kapitule Generalnej. Bardzo intensywne dyskusje nad tymi propozycjami kontynuowano na plenum popołudniowym. Pracowity dzień zakończyły wspólne Nieszpory i Adoracja Najśw. Sakramentu.

Aktualności - 18.10.2016r.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Dziś dzień bez „pracy plenarnej” – na dziś zaplanowany został wyjazd - pielgrzymka śladami św. Franciszka. Celem pielgrzymki było Poggio Bustone i Ponte Colombo. Dzień zaczęłyśmy bardzo wcześnie bo już o godz. 5.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem O. Waldemara Barszcza TOR, O. Ryszarda Wróbla OFMConv. i O. Romana Wadacha  OFMConv.

Po szybkim śniadaniu wraz z Ojcem Ryszardem Wróblem wyruszyliśmy szlakiem św. Franciszka. W Dolinie Rieti znajdują się sanktuaria franciszkańskie: Fonte Colombo, La Foresta i Poggio Bustone.

Spotkanie ze św. Franciszkiem rozpoczęliśmy od Poggio Bustone. Św. Franciszek ze swoimi pierwszymi 6  towarzyszami nie będąc zrozumiany przez mieszkańców i rodzinę w Asyżu wybrał Poggio Bustone jako miejsce swego kolejnego zamieszkania ze wspólnotą braci. Przybył z braćmi do Poggio Bustone w 1208. Tradycja mówi, że właśnie w Poggio Bustone w swej pustelni św. Franciszek uzyskał pewność że Bóg  przebaczył mu wszystkie grzechy i tu otrzymał  pewność co do  przyszłości Zakonu Braci Mniejszych.  

Kolejnym przystankiem był obiad w miejscowości La Foresta a następnie poznanie miejsca gdzie św. Franciszek napisał regułę zakonną. Fonte Colombo jest nazywane „franciszkańskim Synajem”. To w pustelni na górze Fonte Colombo Franciszek zredagował nową regułę.

W każdym z tych miejsc miałyśmy sporo czasu na modlitwę, zapoznanie się z zabytkami i pamiątkami po św. Franciszku. Miejscami jego pobytu – miejscem  modlitwy, mieszkania i pobytu ze wspólnotą.

Podczas drogi powrotnej, przez modlitwę i radosny śpiew pragnęłyśmy wyrazić naszą wdzięczność Przewielebnej Matce Generalnej i Zarządowi Generalnemu za zorganizowanie tej pielgrzymki do miejsc, gdzie przez długą, cichą modlitwę mogłyśmy spotkać się z św. Franciszkiem i w jego duchowości powierzyć Miłosiernemu Bogu, także nasze sprawy zgromadzeniowe.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Słoneczny poranek kolejnego dnia obrad kapituły Generalnej rozpoczęłyśmy u stóp Jezusa modlitwą Jutrzni i Eucharystią. Sprawował ją Ojciec Waldemar Barszcz TOR. W homilii nawiązując do treści czytań powiązał je z trzema cnotami teologalnymi wiarą, nadzieją i miłością. Podkreślił, że nadzieja jest pomiędzy wiarą jako fundamentem i miłością jako rezultatem naszej relacji do Boga. Nadzieja czyni człowieka zdolnym do życia w świecie obietnic Bożych. Jest ona skierowana ku przyszłości. Cnota ta „odpowiada dążeniu do szczęścia, złożonemu przez Boga w sercu każdego człowieka (…) chroni przed zwątpieniem; podtrzymuje w każdym opuszczeniu; poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego”.  Tej nadziei potrzeba w życiu każdej z nas.

Prace na Plenum rozpoczęłyśmy medytacją pt: „Panie przymnóż nam wiary” przygotowaną przez Siostry z Prowincji Toruńskiej. Medytacja oparta była na przypowieści Jezusa o ziarnku gorczycy.

Nasza wiara wciąż jest mniejsza od ziarnka gorczycy. I dlatego nasze usilne błaganie Panie przymnóż nam wiary.

Po tym rozważaniu Matka Generalna wprowadziła kapitulantki w temat kolejnego dnia pracy, tzn opracowanie tematów formacji permanentnej na kolejne sześciolecie. Po dopołudniowej pracy w grupach spotkałyśmy się na Plenum,  aby przedstawić propozycje wypracowane przez grupy robocze.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Dnia 15.10.2016 r. podobnie jak wczoraj, modlitwą jutrzni uwielbiłyśmy Dobrego Boga  za dar życia i kolejny dzień trwającej Kapituły Generalnej. Mszę św. o godz.7.30 celebrował O. Waldemar Barszcz TOR, który podczas homilii nawiązał do patronki dnia dzisiejszego. Św. Teresa od Jezusa, idąc za natchnieniem Ducha Świętego, wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości. Podążając za Jej duchowymi wskazaniami osoby obdarzone łaską powołania mogą dojść do prawdziwej świętości. Bóg w swej bezgranicznej dobroci obdarzył każdą z nas darem wolności, który możemy wykorzystać w różny sposób. Czuwając nad sobą każdego dnia, poprzez wierne odczytywanie natchnień Ducha Świętego, możemy stać się autentycznymi świadkami Bożej miłości i miłosierdzia. Otrzymaną wolność możemy wykorzystać także w złym kierunku, gdy zamkniemy swoje oczy, uszy i serce na przyjęcie Słowa Bożego. Powyższa postawa może doprowadzić nas do sprzeniewierzenia się działaniu Ducha Świętego, której konsekwencją będzie pojawienie się  zniechęcenia, ospałości i rutyny w naszym życiu zakonnym. Żyjemy w czasach, które są coraz mniej tolerancyjne wobec wiary w Boga i Jego wyznawców.  Ta sytuacja przynagla nas do  autentycznego przeżywania daru konsekracji zakonnej i zachowania wierności Chrystusowi do końca.

O godz.9.00. Siostry Kapitulantki spotkały się na Sali obrad, gdzie poprzez modlitewną medytację przygotowaną przez Siostry z Regionu Szwecji i Siostry posługujące w Danii, zostały wprowadzone do dalszej pracy na plenum. Zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i do późnych godzin wieczornych, Siostry Kapitulantki dokonywały podsumowania wcześniejszej pracy w grupach i przeprowadzały właściwe głosowanie nad poszczególnymi rozdziałami naszych Konstytucji i Dyrektorium. Pracom na plenum towarzyszył O. Waldemar Barszcz TOR, który służył nam swoim doświadczeniem i wiedzą prawniczą. Trud kilkudniowej pracy na plenum został uwieńczony pomyślnym zakończeniem pewnego etapu w całym procesie przepracowywania naszych Konstytucji i Dyrektorium, które według Sióstr Kapitulantek zawierają ogromne bogactwo treści stanowiących normy naszego Zgromadzenia.

Na wieczornym spotkaniu Matka Generalna M. Samuela podziękowała Siostrom z byłego i obecnego Zarządu Generalnego, Siostrom Prowincjalnym i Regionalnym oraz powołanej w tym celu Komisji, za ogromny wkład pracy, która została podjęta w celu przepracowania Konstytucji i Dyrektorium naszego Zgromadzenia.

Dziękując Miłosiernemu Bogu za dar istnienia naszego Zgromadzenia, Siostry Kapitulantki odśpiewały kanon „ Ubi caritas ”.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Dnia 14.10.2016 r. wspólną jutrznią o godz.7.00 rozpoczęłyśmy kolejny dzień trwającej Kapituły Generalnej. W tym dniu Eucharystię o godz.7.30  sprawował O. Waldemar Barszcz TOR w intencji Radnej Prowincjalnej Siostry M. Krzysztofy Kosińskiej, z okazji przypadającego dnia Jej urodzin. Celebrans w homilii odniósł się do dzisiejszej Ewangelii ( Łk 12,1-7 ), w której Pan Jezus poprzez słowa „Nie bójcie się…”, zachęca nas wciąż na nowo do odważnego przyjęcia trudności i życiowych niespodzianek. Przypomniał nam również, że jesteśmy bardzo cenne w oczach Boga, dlatego konsekrację zakonną powinnyśmy przeżywać z entuzjazmem i pełnym zaangażowaniem. W naszej wierności Bogu musimy być autentyczne i żyć w prawdzie. Autentyzm pochodzi z zakochanego w Bogu serca. Często w życiu boimy się oceny innych ludzi, a przecież to Bóg patrzy na nasze serca i zna nas do głębi. Trzeba tak naprawdę oddać się Bogu z ufnością i pasją. On jest z nami w każdej chwili życia, jest „tu i teraz” i będzie zawsze.

Podczas wspólnego śniadania Matka Generalna M. Samuela Werbińska złożyła Siostrze M. Krzysztofie życzenia, do których dołączył O. Waldemar oraz całe grono Sióstr Kapitulantek.

O godz.9.15. Siostry Kapitulantki spotkały się w grupach, w których zajęły się omawianiem poszczególnych artykułów Konstytucji i Dyrektorium naszego Zgromadzenia.

 O godz.15.00 Siostry Kapitulantki zebrały się w sali obrad, aby na Plenum poddać dyskusji wnioski z  pracy w grupach i przeprowadzić właściwe głosowanie. Do podjęcia tego bardzo odpowiedzialnego zadania wprowadziła nas interesująca medytacja multimedialna przygotowana przez Prowincję Norweską.

Na wieczornej adoracji podziękowałyśmy Dobremu Bogu za miniony dzień bogaty w łaski oraz powierzyłyśmy  Bożej Opatrzności kolejne dni Kapituły Generalnej.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Kolejny dzień prac Kapituły Generalnej rozpoczęła wspólna modlitwa Jutrznią, a następnie Msza Św., którą dziś sprawował O. dr Waldemar Barszcz TOR. W homilii, opartej na refleksji nad dzisiejszą Ewangelią, Ojciec zwrócił uwagę na to, żebyśmy w naszym codziennym życiu – zwłaszcza wspólnotowym, wystrzegały się fałszu i zakłamania, abyśmy kiedyś nie musiały usłyszeć od Chrystusa: „biada wam”… Najskuteczniejszą i najpewniejszą receptą na dobre, piękne i szczęśliwe życie w jakiejkolwiek wspólnocie (małżeńskiej, rodzinnej czy zakonnej), jest przestrzeganie zasady: „każdy dzień kończyć wyjaśnieniem zaistniałych nieporozumień i pojednaniem”.

Przy śniadaniu została uhonorowana dzisiejsza Solenizantka, Siostra Prowincjalna Samuela Kamińska, obchodząca dziś swoje urodziny, której złożyłyśmy życzenia.

Zgodnie z ustalonym programem prac Kapituły, dzisiejsze plenum rozpoczęła konferencja pt. „Rewizja Konstytucji i Dyrektorium w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i nauczania Kościoła”, którą wygłosił O. dr Waldemar Barszcz. Była też możliwość pytań i dyskusji. W godzinach popołudniowych i wieczornych kapitulantki kontynuowały w grupach prace nad przepracowaniem Konstytucji i Dyrektorium.

Dzisiejszy pracowity dzień zakończyła indywidualna modlitwa i Adoracja Najśw. Sakramentu.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Dzisiejszy dzień zaczął się dla nas dość wcześnie, a był szczególny z kilku powodów: urodziny S.M. Edith Bremer, Audiencja Generalna z Ojcem Św. Franciszkiem, a wieczorem kolacja w Domu Generalnym.

Mszę Św. o godz. 5.30 koncelebrowało czterech Kapłanów: O. Roman Wadach CFMConv., O. Zdzisław Kijas CFMConv., O Ryszard Wróbel CFMConv. i Ks. Prałat Tymon Chmielecki. Przy śniadaniu Siostry składały życzenia S. Edith, a następnie udałyśmy się na Plac Św. Piotra, który dziś był wypełniony ogromną rzeszą pielgrzymów. Siostry kapitulantki miały miejsca w bezpośredniej bliskości podium, z którego Ojciec Św. przemawiał do zebranych.

W dzisiejszej katechezie Papież rozważał fragment Ewangelii wg. Św. Mateusza (Mt. 25, 31 – 46), który nazwał „testamentem Jezusa”, bo w nim Pan zapewnia nas, że „cokolwiek uczyniliśmy jednemu z najmniejszych” – uczyniliśmy Jemu samemu, bo On jest w każdym potrzebującym obecny. Ojciec Św. zachęcał, abyśmy na nowo nauczyli się uczynków miłosierdzia i spełniali je (codziennie choć jeden) w zwykłej codzienności – w ten sposób będziemy świadkami miłosierdzia.

Papież Franciszek w krótkim, bezpośrednim spotkaniu z Matką Generalną Samuelą i Siostrą Edith, udzielił swojego błogosławieństwa trwającej Kapitule Generalnej, całemu Zgromadzeniu i każdej Siostrze, szczególnie tym, które chorują i cierpią. 

Po zakończonej Audiencji Generalnej Siostry wykorzystały czas według własnego uznania. Natomiast o godz. 18.00 wszystkie kapitulantki zebrały się na uroczystej kolacji w Domu Generalnym, gdzie w siostrzanej radości spotkały się z wszystkimi mieszkankami Domu Generalnego.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Zimnym, deszczowym porankiem rozpoczęłyśmy ósmy dzień obrad kapitulnych.

Ks. prałat Grzegorz Erlebach, który w swej homilii nawiązał do postaci św. Jana XXIII, którego liturgiczne wspomnienie dziś obchodzimy powiedział m.in., że św. Jan XXIII zwany papieżem dobroci był niezwykle wymagającym w stosunku do samego siebie. W swoich notatkach napisał o 10 zasadach jakie powinien każdego dnia zachowywać, aby zostać świętym. Zwrócił również uwagę na to, aby żyć dniem dzisiejszym, nie mówić źle o innych, unikać dwóch nieszczęść – pośpiechu i niezdecydowania.

W klimat prac dnia dzisiejszego wprowadziła nas medytacja o św. Józefie, przygotowana przez Siostry z Prowincji Poznańskiej.
Sesję plenarną rozpoczęła Siostra M. Edith Bremer wprowadzeniem do prac nad weryfikacją Konstytucji Zgromadzenia. Prelegentka przedstawiła siostrom kapitulankom zadania Kapituły Generalnej jako najwyższej instancji ustawodawczej Zgromadzenia. Podkreśliła odpowiedzialność jaka spoczywa na kapitulantkach oraz to, że Konstytucje wyznaczają kierunek duchowości Zgromadzenia.

W dniu dzisiejszym rozpoczęłyśmy prace w sześciu grupach roboczych. Cztery grupy języka polskiego, jedna - języka niemieckiego i grupa sióstr posługujących na misjach i języka portugalskiego i hiszpańskiego.

Kolejny dzień naszych obrad zakończyłyśmy wspólną modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Po niedzieli, która była dniem wolnym od prac plenarnych i każda kapitulantka mogła go spędzić według uznania, siódmy dzień obrad Kapituły Generalnej rozpoczęłyśmy wspólną modlitwą brewiarzową i Eucharystią  pod przewodnictwem Ojca Ryszarda Wróbla OFMConv.

Ojciec Ryszard w swej homilii zwrócił uwagę, aby każda z nas nie zapomniała kim jest przed Bogiem i odczytała „znaki czasu”, w codziennym życiu. Bóg udziela wskazówek, znaków. Rzeczy czy osoby którymi się Bóg posługuje  to te, które mamy w zasięgu ręki. Najnormalniejsze codzienne fakty. Bóg pragnie nas spotkać tak gdzie jesteśmy i w tym co czynimy.

Poniedziałek był kolejnym dniem sprawozdawczym z regionów i krajów misyjnych. Rozpoczęły go Siostry z regionu Brazylia wprowadzając w sesję plenarną, przepiękną  medytacją  o perle, która powstaje jako skutek wielkiego cierpienia małży (ciało obce dostaje się do muszli małży).

Kapitulantki obejrzały relację o krajach i posłudze Sióstr naszego Zgromadzenia w Brazylii, Paragwaju, Kazachstanie, Gruzji, na Węgrzech, Rosji, Litwie, Danii, Tanzanii, Ziemi Świętej.

Matka Generalna w podziękowaniu na zakończenie dnia powiedziała, że nie każda
z nas może być misjonarką w egzotycznym kraju czy na innym kontynencie, ale każda z nas jako członkini Zgromadzenia ma swój udział w misyjnym dziele Kościoła.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

W dniu 08.10.2016 r. rozpoczęto prace związane z Kapitułą spraw. Podobnie jak w dniu wczorajszym o godz.7.00. uwielbiłyśmy Boga wspólną jutrznią. Następnie o godz.7.30. uczestniczyłyśmy we Mszy św., którą celebrował w języku polskim O. Krzysztof Bieliński. Podczas Eucharystii Celebrans podkreślił główną i podstawową rolę, jaką w czasie Kapituły Generalnej odgrywa Duch Święty. Naszym zadaniem jest słuchanie Jego głosu, by w Jego świetle podejmować decyzje zgodnie  zamierzeniami Jezusa Chrystusa. Nasze Zgromadzenie jest na nowo wezwane do tego, aby za wzorem naszej Patronki św. Elżbiety i Matek Założycielek głosić współczesnemu światu miłość miłosierną.

O godz.9.30. Siostry Kapitulantki spotkały się na Sali obrad. W klimat prac dotyczących Kapituły spraw wprowadziła nas  medytacja przygotowana przez Siostry z Prowincji Wrocławskiej. W nastroju modlitewnym wytworzonym przez medytację, zostały przedstawione bardzo interesujące relacje multimedialne z Prowincji: Niemieckiej, Nyskiej, Wrocławskiej, Katowickiej i Toruńskiej.

Matka Samuela M. Werbińska przekazała informację, że decyzją Zarządu Generalnego Sekretarką Generalną została mianowana na następne sześciolecie Siostra M. Anna Barełkowska, natomiast Ekonomką Generalną została mianowana Siostra M. Anna Hałabis. Kończącej swoją posługę w Zarządzie Generalnym Siostrze M. Chrystianie Stachel, Matka Generalna podziękowała za dotychczasową ofiarną pracę dla dobra całego Zgromadzenia oraz złożyła serdeczne życzenia Siostrom podejmującym odpowiedzialną posługę w Zarządzie Generalnym. Siostry Kapitulantki dołączyły do życzeń Matki Generalnej wyrażając swoją radość z wyboru nowych Sióstr.

O godz.15.30 Siostry Kapitulantki kontynuowały dalszą część prezentacji. Obszernie i ciekawie swoją  relację multimedialną przedstawiły kolejne Prowincje: Włoska, Norweska, Warszawska i Poznańska oraz Region z Brazylii i ze Szwecji.

Podczas kolacji Siostry Kapitulantki odśpiewały dziękczynne „ Magnificat”, uwielbiając Dobrego Boga za miniony tydzień bogaty w łaski, jakich udzielił nam Pan podczas trwającej Kapituły Generalnej. 

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Dzień 07.10.2016 r. we Wspomnienie NMP Różańcowej oraz w I piątek miesiąca rozpoczęłyśmy wspólną jutrznią o godz.7.00. Centralny punkt dzisiejszego dnia stanowiła Eucharystia, którą celebrował Ks. Prał. Piotr Tisler. W wygłoszonej homilii Celebrans nawiązał do wspomnienia Matki Bożej Różańcowej. Poprzez rozważane tajemnice Różańca św., nasza codzienność zostaje oświecona  światłem Ducha Świętego i w perspektywie wiary nabiera właściwego sensu.

O godz.9.15. Kapitulantki uprawnione do głosowania zebrały się w Sali obrad, gdzie medytacją o treści maryjnej Siostry z Prowincji Niemieckiej wprowadziły nas w klimat dnia dzisiejszego. Następnie Matka Generalna M. Samuela Werbińska zapoznała Siostry Kapitulantki z zasadami obowiązującymi przy wyborze Radnych Generalnych. Przystąpiono do  głosowania, w wyniku którego wybrano następujące Siostry: I Radna Generalna- Siostra Wikaria Rafaela Fischbach; II radna Generalna- Siostra M. Paula Zaborowska; III Radna Generalna- Siostra M. Weronika Tomczyk; IV Radna Generalna- Siostra M. Patrycja Sobinek. W dniach kolejnych Zarząd Generalny wybierze Sekretarkę Generalną oraz Ekonomkę Generalną.

Po wyborze Sióstr Radnych Matka Generalna z ogromną wdzięcznością podziękowała kończącym swoją posługę Siostrom: byłej Siostrze Wikarii M. Edith Bremer i Siostrze Radnej M. Birgit Hausler oraz z radością  powitała Siostry Radne, które z dniem dzisiejszym weszły do Zarządu Generalnego. Do przekazanych życzeń Matki Generalnej M. Samueli dołączyły wszystkie Siostry Kapitulanki, które również wyraziły swoja radość i wręczyły Siostrom Radnym kwiaty. Serdeczne życzenia złożyła również Wspólnota Domu Prowincjalnego z via dell Olmata. Za dokonane wybory Siostry Kapitulantki wraz z całą Wspólnotą w kaplicy odśpiewały dziękczynne „Te Deum laudamus”.

Dzisiejsze popołudnie Siostry Kapitulantki mogły również wykorzystać zgodnie z własnym planem.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Dzisiejszy dzień – dzień wyboru Przełożonej Generalnej, rozpoczęła wspólna Eucharystia, która w języku łacińskim sprawował J.E. Ks. Kardynał Zenon Grocholewski. W homilii Ks. Kardynał ponownie przypomniał o fundamentalnym znaczeniu wiary w naszym życiu: „Wiara jest jak ciemna noc, usiana gwiazdami. W nocy widać o wiele dalej, widać rzeczywistość naszego życia w perspektywie wieczności”.

O godz. 9.30 wszystkie kapitulantki uprawnione do głosowania, zebrały się na Sali obrad i wspólnie odśpiewano Hymn do Ducha Św., po czym Ks. Kardynał, jako przewodniczący wyborom, wyjaśnił zasady głosowania.

Jubileuszowa XXV Kapituła Generalna, wybrała na Przełożoną Generalną Zgromadzenia Siostrę M. Samuelę Werbińską. Po dokonaniu koniecznych procedur kanonicznych, Stolica Apostolska zatwierdziła trzecią kadencję Matki Generalnej Samueli Werbińskiej.

Po ogłoszeniu tej decyzji, w imieniu Kapituły nowo wybraną Przełożoną Generalną powitała Siostra Prowincjalna Lucija Bigus, a wszystkie kapitulantki złożyły Matce swoje gratulacje, po czym w kaplicy odśpiewano wspólnie dziękczynne Te Deum. Rekreacja w czasie obiadu była wyrazem siostrzanej radości, dzielonej również ze Wspólnotą Domu Prowincjalnego.

Dzisiejsze popołudnie Siostry kapitulantki miały do swojej dyspozycji, co też z radością wykorzystały, nawiedzając min. Bazylikę Św. Piotra i inne święte miejsca Wiecznego Miasta.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

05.10.2016r. Wspomnienie liturgiczne Św. Faustyny Kowalskiej
Uczestniczki Kapituły przeżywały dziś dzień skupienia, przygotowując się do jutrzejszych wyborów Przełożonej Generalnej Zgromadzenia. Dzień ten, przeżywany w milczeniu, rozpoczęła wspólna modlitwa Jutrznią, po której Mszę Św. celebrował O. Zdzisław Kijas OFM Conv.

Przed południem O. Kijas wygłosił też konferencję, w której w bardzo ciekawy sposób rozważał ewangeliczny opis spotkania Zacheusza z Jezusem (Łk.19,1-10): Zacheusz był ciekawy życia, był też ciekawy Boga, dlatego pokonuje swoje ograniczenia („był niskiego wzrostu”), by zobaczyć Jezusa… Gdy Go zobaczył, zdecydował się „coś stracić, aby coś zyskać” – przestał być kibicem, obserwatorem („zeszedł z pośpiechem”), z radością przyjął Jezusa w swoim domu („przyjął Go rozradowany”), i podzielił się swoimi dobrami („ połowę mojego majątku daję ubogim”) nie zważając na to, co inni o nim mówią („a wszyscy widząc to, szemrali”). Z tych rozważań zrodziły się refleksje:
Być ciekawym Boga, to odkrywać Jego OBECNOŚĆ w swoim życiu, skupić się na Nim, być Mu wdzięcznym, nie zważając na szemrania, które zawsze będą się pojawiały.
Tylko człowiek ciekawy Boga może BYĆ PROROKIEM. A prorok to ten, kto zauroczył się Bogiem i „mówi o Nim” całym swoim życiem.

Siostry Kapitulantki wiele czasu spędziły na osobistej modlitwie i na Adoracji Najśw. Sakramentu, która zakończyła dzisiejszy dzień skupienia.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

Drugi dzień Kapituły Generalnej rozpoczęto wspólną Jutrznią i Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Prałata Pawła Malechy, który pełni funkcję zastępcy Promotora Sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. W dniu dzisiejszym liturgia była w języku niemieckim.

Matka Generalna przekazała kapitulantkom słowa pozdrowień od Ojca świętego Franciszka „Jego Świątobliwość Papież Franciszek przesyła Siostrom Kapitulantkom serdeczne życzenia i modli się o światło i dary Ducha Świętego dla owocnych obrad Kapituły. Ojciec św. ma nadzieję, że to ważne spotkanie odnowi zobowiązanie Sióstr do świętości i wierności ideałom życia konsekrowanego, do jeszcze większego poświęcenia się sprawom Ewangelii i Kościoła, dając pierwszeństwo posłudze ubogim, szczególnie na geograficznych i egzystencjalnych peryferiach świata w całkowitej wierności charyzmatowi Założycielek, które z żywej łączności z Jezusem czerpały siły, aby z miłością pielęgnować w ubogich i chorych cierpiące członki Chrystusa.

Kolejny dzień Plenum poświęcony został w całości na sprawozdanie Przełożonej Generalnej M. Samueli Werbińskiej. Całość sprawozdania przeplatana była prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi różnych wydarzeń minionego sześciolecia.
Po zakończeniu sprawozdania Siostra Wikaria Edith podziękowała Przewielebnej Matce za cały trud pracy i odpowiedzialności jaki Matka wykonała w drugim sześcioleciu swojej posługi. Na koniec w imieniu całego Zgromadzenia Siostra Prowincjalna Dominika podziękowała Przewielebnej Matce i całemu Zarządowi Generalnemu za posługę kierowania Zgromadzeniem.

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). 
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. 

W Domu Prowincjalnym przy via dell’Olmata w Rzymie dnia 3 października 2016 r. rozpoczęła się XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W Kapitule bierze udział 55 Sióstr z 19 krajów.

Mszy św. otwierającej obrady, podczas której proszono o światło Ducha Świętego dla uczestniczek Kapituły, przewodniczył Ksiądz Kardynał Stanisław Ryłko. W czasie liturgii Ksiądz Kardynał podkreślił, że Kapituła Generalna to czas specjalnej łaski, refleksji, aby na nowo odkryć co jest naprawdę istotne w życiu konsekrowanym i charyzmacie Zgromadzenia. Kapituła to czas zastanowienia się, jak ożywiać naszą wiarę, umacniać nadzieję, rozpalać miłości i jednoczyć wszystkich w Chrystusie.

Po uroczystej Eucharystii, Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska powitała wszystkie uczestniczki na I Plenum Kapituły. Obrady oscylować będą wokół tematu: „Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. Siostry pragną podzielić się myślami o tym, jak przekazywać swój charyzmat w dzisiejszym świecie i jak podejmować wyzwania apostolskie, aby uczynić to życie lepszym.

Zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia w pierwszym dniu obrad odczytano i przegłosowano Regulamin Obrad XXV Kapituły Generalnej oraz wysłuchano sprawozdanie Ekonomki Generalnej S.M. Chrystiany Stachel z zarządu majątkiem Zgromadzenia.

Dzień zakończono wspólnymi nieszporami oraz adoracją Najświętszego Sakramentu.