Porządek  dnia / Tagesordnung / ORARIO DEL GIORNO

 7.00              Laudes

 7.30              Msza św. / Hl. Messe / Santa Messa

 

 Śniadanie / Frühstück / Colazione

 

 9.15             Plenum

 13.00           Obiad /Mittagessen /Pranzo

 

 Modlitwy południowe /Mittagsgebet /Ora media

(prywatnie / privat / privato)

 

Odpoczynek / Mittagsruhe / Riposo

 

15.00            Kawa / Kaffee / Caffé

15.30            Plenum

18.00            Kolacja / Abendessen / Cena

19.00            Nieszpory / Vesper / Vespri

19.30 - 20.00         Adoracja / Anbetung / Adorazione

 

Kompleta / Komplet / Compieta

(prywatnie / privat / privato)

 

 

Niedziela wolna                                  Sonntags arbeitsfrei                      Domenica libera

Msza św. i modlitwy prywatnie        Hl. Messe und Gebet privat                Santa Messa e Lodi privato

Posiłki jak w dni powszednie           Essenszeiten wie wochentags            Pasti come di solito