Agenda KAPITUŁY GENERALNEJ

I.  wprowadzenie do Kapituły Generalnej

3 października    -   Msza św. – J. E. Ksiądz Kardynał Stanisław Ryłko

Otwarcie Kapituły Generalnej

Omówienie Regulaminu Kapituły

Po południu Sprawozdanie Ekonomki Generalnej M. Chrystiany Stachel

4 października    -    Sprawozdanie Przełożonej Generalnej M. Samueli Werbińskiej

II.  kapituła Wyborcza

5 października   -    Dzień skupienia

O. Zdzisław Kijas, OFM Conv. (polski i włoski)

Don Gottfried Ugolini (niemiecki)

6 października    -   Msza św. – J. E. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski 

Wybór Przełożonej Generalnej

Po południu czas wolny

7 października    -    Wybór Radnych Generalnych

Po południu czas wolny

III.  kapituła spraw

8 października    -    Relacje multimedialne Sióstr Prowincjalnych, Regionalnych i Obserwatorek

9 października    -    Dzień wolny – niedziela

10 października   -   c.d. Relacji multimedialnych Sióstr Prowincjalnych,Regionalnych i Obserwatorek

11 października   -   Wprowadzenie w prace w grupach nad Konstytucjami

– Siostra Wikaria Generalna M. Edith Bremer

Prace w grupach

12 października  -   Środowa Audiencja Generalna z Ojcem św.  

                              Kolacja w Domu Generalnym

13 października  -    Konferencja - „Rewizja Konstytucji i Dyrektorium w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i nauczania Kościoła”  - O. Waldemar Barszcz, TOR

Prace nad Konstytucjami

14 października   -   Prace nad Konstytucjami

15 października   -   Prace nad Konstytucjami

16 października   -   Dzień wolny – niedziela

17 października   -   Prace nad Konstytucjami 

18 października   -   Pielgrzymka

19 października   -   Prace nad „Programem Formacji Permanentnej”

20 października   -   Konferencja - „Panie przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5).

                            Wiara fundamentem życia konsekrowanego.” - Ks. Prałat Albert Warso

Po południu – cd. Prac nad „Programem Formacji Permanentnej”

21 października   -   Konferencja - „Wspólnota zakonna miejscem wzajemnego zaufania i świadczenia o jedności oraz pokoju.” - O. Andrzej Wodka CSSR

                            Po południu – Omówienie życzeń i postulatów

22 października   -   c.d. Prac

23 października  -    Dzień wolny – niedziela

                               Wieczorem Rekreacja pożegnalna ze Wspólnotą Domu Prowincjalnego

24 października   -    Konferencja - „Maryja Matką Miłosierdzia i wzorem podążania za Chrystusem” – Ks. Generał Andrzej Pakuła MIC

                              Po południu  - czas wolny

25 października   -   Zatwierdzenie Uchwał Kapituły Generalnej, Konstytucji i Programu Formacji Permanentnej 

26 października  -   Otwarte pytania

27 października   -   Zakończenie Kapituły Generalnej